Vadå rehab?

Känns livet struligt?

Rehabilitering kan vara ett alternativ för dig

Kela_Paakuvat_1280x460-3
Kela_Paakuvat_1280x460-2
Kela_Paakuvat_1280x460-1

Vadå rehab?

Rehabilitering?!! Gymnastik för gamlingar, rehabilitering av veteraner, fysioterapi??

Nej, utan en väg tillbaka in i arbetslivet eller skolan! FPA kan erbjuda just dig alternativ för att hitta den rätta vägen om du känner dig vilsen i livet. Ibland kan det vara svårt att hitta tillbaka om man till exempel känner sig utmattad eller inte vet vad man vill göra ”när man blir stor” .

 

prev
next

Så här söker du rehabilitering

1

Uppsök först läkare vid antingen en hälsovårdscentral, studenthälsovården, arbetshälsovården eller gå till en läkare du tidigare gått hos.

Vad är det för fel på mig...?
2

Läkaren avgör om rehabilitering är aktuell för dig. Därefter får du ett B-läkarutlåtande.

B-utlåtande
3

Ansökningsblanketterna finns på webben (www.fpa.fi/blanketter). Fyll i blanketten och skicka den och bilagorna till FPA. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225 eller boka tid till byrån www.fpa.fi/tidsbokning.

toimita kelaan

Så här kan FPA hjälpa dig

Vi vet att det ibland kan vara jobbigt att ta kontakt eller fundera på framtiden.
Om du har problem med jobb eller studier uppmuntrar vi här på FPA dig att antingen kontakta hälsovården eller boka tid hos FPA .
När behöver jag rehabilitering?

När behöver jag rehabilitering?

Om du inte är säker på vad du lider av eller om du har en sjukdom som gör det svårt att jobba eller studera, ska du kontakta din läkare, företagsläkare, studenthälsan eller FPA.

Tillsammans med läkaren kan du fundera om rehabilitering kan hjälpa dig i din situation. Vid behov gör läkaren upp en vård- och rehabiliteringsplan (läkarutlåtande B) och föreslår rehabilitering för dig.

När du har fått läkarutlåtandet (eller rehabiliteringsplanen) kan du ansöka om rehabilitering hos FPA. Vid behov kan du fråga FPA om olika rehabiliteringsmöjligheter. Du kan boka tid till en intervju på FPA:s servicenummer för rehabiliteringsfrågor 020 692 225.

Var får jag rehabilitering?

FPA:s rehabilitering genomförs av specialiserade företag, rehabiliteringsanstalter och handikapporganisationer.

Du kan genomgå rehabiliteringen hemma, på din studieplats eller din arbetsplats. Rehabiliteringen kan också genomföras i intensiv form, så att den sker om kvällarna och du övernattar på rehabiliteringsplatsen. Vi erbjuder både riksomfattande och regionala tjänster.

Ekonomiskt stöd?

Du kan få rehabiliteringspenning medan FPA:s rehabilitering pågår. Den tryggar din försörjning under den tid du deltar i rehabiliteringen och inte kan t.ex. arbeta.

Du kan få rehabiliteringspenning om

 • du är 16-67 år
 • målet med rehabiliteringen är att du ska kunna stanna kvar i arbetslivet eller återgå till eller komma in i arbetslivet
 • du har ett godkänt rehabiliteringsbeslut.

Rehabiliteringen kan ordnas av FPA eller någon annan instans.

Om du är under 20 år kan du få rehabiliteringspenning för ungdomar från FPA under studier eller rehabilitering som främjar möjligheterna att komma in i arbetslivet. Du kan få rehabiliteringspenning för ungdomar om

 • du är 16-19 år
 • din arbetsförmåga eller möjlighet att välja yrke är försämrad på grund av sjukdom eller skada
 • du behöver särskilda stödåtgärder för att kunna studera eller delta i annan rehabilitering som ökar dina möjligheter att få arbete
 • studierna eller rehabiliteringen grundar sig på en individuell studie- eller rehabiliteringsplan som upprättats i din hemkommun

Mer information om rehabiliteringspenningens belopp.

Beloppet räknar du ut här.

Uppsökande arbete

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper och stöder dig om du inte har någon studie- eller arbetsplats eller några framtidsplaner. Du erbjuds stöd bara om du vill ta emot det.

Du kan kontakta det uppsökande ungdomsarbetet direkt per telefon eller e-post eller genom att skicka en kontaktförfrågan. Du kan komma till FPA tillsammans med den uppsökande ungdomsarbetaren.

Kontaktinformation

Du hittar din kommuns uppsökande ungdomsarbetare här (enbart på finska).

Upplever du känslor av ångest eller är du deprimerad eller rädd för sociala situationer?
Ingen fara, då kan FPA till exempel erbjuda dig rehabiliterande psykoterapi eller kurser.

Stöd genom kurser


På våra kurser får du stöd för att nå dina personliga mål och för att förbättra din studie-, arbets- och funktionsförmåga. FPA ordnar kurser för unga i två åldersgrupper 16–22-åringar och 23–30-åringar.

FPA:s kurser för psykisk rehabilitering ger dig möjlighet att

 • Få bättre livskontroll.
 • Träffa andra i samma livssituation.
 • Lära dig metoder för psykisk balans i grupp.
 • Utveckla dina sociala färdigheter.
 • Få stöd och bättre välbefinnande.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig.
 • När du har fått ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i ansökningsblanketten KU132r och sänd den med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Var genomförs kurserna?

Rehabiliterande psykoterapi


Syftet med rehabiliterande psykoterapi är att hjälpa dig att stanna kvar i eller övergå till arbetslivet, återgå till arbetet, främja dina studier eller slutföra dem. Rehabiliterande psykoterapi kan bestå av individuell, grupp-, familje- eller parpsykoterapi eller bildkonstterapi.

Hur får jag rehabiliterande psykoterapi?

Du ska efter en diagnos av en psykiater eller läkare ha en minst tre månader lång vårdrelation till en psykiater, med minst två besök på mottagningen. Därefter ger psykiatern dig ett utlåtande om behovet av psykoterapi i vilket ingår en bedömning av rehabiliteringsbehovet ( läkarutlåtande B).

FPA betalar ersättning för rehabiliterande psykoterapi, se ersättningsbeloppen.

FPA beviljar terapin för ett år i taget, för högst tre år.

Hitta en terapeut med hjälp av FPA:s sökning av serviceproducent.

Tillbaka till arbetslivet


Har du varit länge borta från arbetet? Vill du tillbaka till arbetslivet och stärka dina arbetslivsfärdigheter?

I arbetsträningen för mentalvårdsklienter ligger fokus på att hitta en arbetsplats åt dig samt på att stärka dina jobbsökar- och arbetslivsfärdigheter. Du får personligt stöd och handledning i jobbsökandet, arbetet och övergången till arbetslivet. I arbetsträningen funderar ni över vilket slags stöd du i fortsättningen behöver för att komma in i arbetslivet. Samtidigt planerar ni också hur du ska gå vidare efter arbetsträningen. I uppföljningsskedet får du stöd för att kunna fortsätta vid din eventuella arbets- eller utbildningsplats. Då utreds eventuella problem i anslutning till genomförandet av din yrkesplan.

Arbetsträning för mentalvårdsklienter passar för dig om du lider av en psykisk sjukdom som försämrar din arbetsförmåga och gör det svårt för dig att få arbete. Vården ska ha kommit så långt att du kan förbinda dig att arbeta på arbetsplatsen. Arbetsträningen tar ungefär ett år.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig.
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Missä Kelan MT -työhönvalmennusta toteutetaan?

Var genomförs FPA:s arbetsträning för mentalvårdsklienter?

KUS-området

UUS-området

TAUS-området

ÅUCS-området

Riksomfattande

Svenskspråkiga

Har du en sjukdom som försvårar dina studier eller ditt arbete?
Ingen panik, FPA:s yrkesinriktade rehabilitering kan vara ett alternativ för dig, om du har en sjukdom eller en annan jobbig livssituation som gör det svårt att välja yrkes- eller studiebana eller arbetsuppgifter. Har du till exempel avbrutit dina studier eller inte fått en studieplats eller ett jobb?

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning


Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Om du har ett krångligt utgångsläge och inte vet vilket alternativ som skulle passa dig bäst, kan det bli aktuellt att utreda ditt rehabiliteringsbehov och dina rehabiliteringsmöjligheter.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning görs i serviceproducentens lokaler, dvs. vid det företag som ordnar rehabiliteringen. Utredningen tar högst 12 dagar och därpå ytterligare 1–3 uppföljningsdagar. Den totala längden beror på dina behov.

Som fortsättning på den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen kan du ansöka om t.ex. arbetsprövning. Med hjälp av den får du i praktiken reda ut dina möjligheter och förutsättningar för att skaffa och arbeta i ett intressant yrke. Arbetsprövningen börjar med en kartläggning, varefter du får arbeta på riktig arbetsplats.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig./li>
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Var genomförs rehabiliteringsutredningar?

HUCS-området

KUS-områdetkartta

UUS-området

TAUS-området

ÅUCS-området

Riksomfattande

Svenska

Hörselskadade

Synskadade

Yrkeskurs


Kurser till hjälp för yrkesvalet

De yrkesinriktade rehabiliteringskurserna gör det lättare för dig att välja yrke och söka till yrkesstudier. Kurserna stöder också utvecklandet av sociala färdigheter och livskontrollen. De har delats upp för olika åldersgrupper: du kan delta i en grupp för unga (18–25 år) eller en grupp för vuxna (18–60 år).
Du kan söka till en kurs om du har en sjukdom som gör det svårt för dig att studera eller välja yrke eller om din livssituation annars har medfört problem med att välja yrke eller utbildningsområde eller att få jobb. Om du till exempel har avbrutit dina studier eller ännu inte fått en studieplats eller ett jobb kan kursen visa dig nya vägar att gå.

Kurserna består av gruppverksamhet, praktik på arbetsplatser och personliga möten med rehabiliteringsexperter. De varar som längst ungefär ett år.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig./li>
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Var hålls kurserna?

HUCS-områdetkartta

KUS-området

UUS-området

TAUS-området

ÅUCS-området

Yrkesinriktade rehabiliteringskurser för vuxna på svenska

Arbets- och utbildningsprövning

Arbets- och utbildningsprövning

Arbets- och utbildningsprövning kan vara en lämplig rehabiliteringsform för dig om du inte längre klarar av dina arbetsuppgifter och kommer att bli tvungen att byta arbetsuppgifter eller yrke.

Arbetsprövning

Målet med arbetsprövningen är att hitta eller fastställa ett arbets- eller utbildningsområde som passar dig. Arbetsprövningen varar cirka 2 månader. I början lär du dig mer om hur man söker arbete och dina arbetslivsfärdigheter stärks. Samtidigt får du hjälp med att söka en arbetsprövningsplats. Du kan också delta i arbetsprövning om du redan känner till en lämplig arbetsplats där du kan pröva på att arbeta. Arbetsprövningen ger dig möjlighet att under handledning pröva på att arbeta på 1–3 arbetsplatser. I slutskedet får du vara med och göra upp en plan för fortsättningen på din yrkesinriktade rehabilitering. Då funderar ni tillsammans vilket arbets- eller utbildningsområde som passar dig och planerar hur du ska gå vidare efter arbetsprövningen. I uppföljningsskedet får du stöd i genomförandet av din plan för fortsatt yrkesinriktad rehabilitering och eventuella problem med genomförandet reds ut.

Utbildningsprövning

I utbildningsprövningen utforskas dina utbildningsmöjligheter och du får bekanta dig med studielivet. Genom prövningen får du en bild av utbildningen och kraven i det aktuella yrkesområdet. Samtidigt kan du bedöma hur intresserad du är av ett visst utbildningsområde.

Utbildningsprövningen genomförs vid läroanstalten, till exempel en yrkesläroanstalt, och den varar från några dagar till två veckor.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig./li>
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Var genomförs arbetsprövning?

HUCS-området kartta

KUS-området

UUS-området

TAUS-området

ÅUCS-området

Riksomfattande

Svenskspråkiga

Arbetsträning

Arbetsträning

Målet med arbetsträningen är att hitta ett avlönat arbete som svarar mot dina önskemål, ditt kunnande, dina färdigheter och ditt hälsotillstånd. Du kan också delta i träningen om du redan känner till en lämplig arbetsträningsplats. Arbetsträningen hålls på minst en arbetsplats och den varar cirka 6 månader.

I början av arbetsträningen får du hjälp med att hitta en lämplig arbetsplats och stärker dina jobbsökar- och arbetslivsfärdigheter. Därefter får du stöd och handledning i arbetet och övergången till arbetslivet. I det avslutande skedet funderar ni över vilket slags stöd du i fortsättningen behöver för att komma in i arbetslivet. Samtidigt planerar ni också hur du ska gå vidare efter arbetsträningen. I uppföljningsskedet får du stöd för att kunna fortsätta vid din eventuella arbets- eller utbildningsplats. Då utreds eventuella problem i anslutning till genomförandet av din yrkesplan.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig./li>
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Var genomförs FPA:s arbetsträning?

HUCS-området kartta

KUS-området

UUS-området

TAUS-området/strong>

ÅUCS-området

Yrkesutbildning

Stöd för utbildningen
När du fått en utbildningsplats kan FPA också understöda din utbildning, som leder till examen. Utbildningen kan vara tilläggsutbildning eller omskolning som är nödvändig för dig, eller förberedande utbildning av olika slag. Studierna kan bedrivas vid en yrkesläroanstalt eller en specialläroanstalt, en yrkeslinje vid en folkhögskola, en yrkeshögskola, en högskola eller ett universitet. Ekonomiskt stöd för studierna kan du få i form av rehabiliteringspenning, i begränsad mån som reseersättningar och anslag för studiematerial.

Så här ansöker du

 • Besök först hälsovården eller den läkare som vårdar dig./li>
 • Be att få ett läkarutlåtande B om ditt rehabiliteringsbehov, fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU 101r och sänd in ansökan med bilagor till FPA.
 • Information om hur länge en ansökan vanligen behandlas vid FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Läroavtalsutbildning

Du kan också få rehabiliteringspenning under din läroavtalsutbildning. Rätten till rehabiliteringspenning under denna tid bedöms på samma grunder som i den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Så här ansöker du

Fyll i en ansökan om rehabiliteringspenning i e-tjänsten eller på blankett KU112r och KU111r.

Bifoga följande till din ansökan:

 • läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd
 • läroavtal som godkänts av utbildningsarrangören
 • en plan för utbildningen.

 

De unga berättar

Ibland tar det tid att återhämta sig eller hitta en ny riktning.
 • Kampanja_highres_09

Information om kampanjen

Målet med kampanjen Vadå rehab? är att berätta för unga om FPA:s rehabiliteringstjänster. I planeringen av kampanjen deltog fem unga som utvärderade kampanjens form och innehåll. Kampanjen varar till slutet av 2016 och ingår i samhällsgarantin.
footer_naama
Kontaktinformation

Du kan boka tid hos FPA på
www.kela.fi/web/sv/tidsbokning
eller ringa och fråga om rehabiliteringen

 • Per telefon på 020 692 205 mån–fre kl. 8–18

´Du kan också skriva ut en blankett för ansökan till rehabilitering på

Se också

 • mielenterveystalo
 • nt-story-default-image